Truyện cười

BERNARD SHAW

Xem thêm: học bổng đại học Mỹ Một nữ diễn viên điện ảnh của Holywood gửi đến Bernard Shaw – nhà viết kịch, nhà phê bình nổi tiếng của nước Anh một bức thư tình như sau: “Tôi rất yêu mến ngài vì ngài là một người thông minh. Còn ngài chưa biết rằng tôi vô cùng xinh đẹp. Nếu chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ có những đứa

Lý do

Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm: – Ông đi đâu vào giờ này? – Tôi đi nghe giảng bài. – Lúc này thì ai giảng cho ông nghe? – Vợ tôi. (sưu tầm)

Chẳng nghe thấy gì cả

Thầy giáo trẻ hỏi học sinh: – Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành? – (Im lặng) – Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không? – Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ. – Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra.

Ông chồng gan dạ

Bà vợ ở nhà, thấy ông chồng về liền hỏi: – Anh yêu! Hôm nay em đọc báo thấy có tin này… – Tin gì vậy em? – Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không? – À! Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh! (suu tam)

The bomb and the pilot

3 people were on a plane. One said to the pilot, “I have a glass bottle. What do I do with it?” The pilot told him to throw it out the window. The second one asked the same question and the pilot also told him to throw it out the window. The third one asked the pilot, “I have a bomb. What do I do with it?” The pilot told

Whisper

A mother took her little boy to church. While in church the little boy said. “Mommy, I have to pee.” The mother said to the little boy, “It’s not appropriate to say the word “pee” in church. From now on when you have to “pee” just tell me that you have to whisper.” The following Sunday, the little boy went to church with his father and during the service said

Pretend

Although this married couple enjoyed their new fishing boat together, it was the husband who was behind the wheel operating the boat. He was concerned about what might happen in an emergency. So one day out on the lack he said to his wife. “Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a heart attack. You must get the boat safely to shore and dock it.” So she

UGLY BABY

  A woman gets on a bus holding a baby. The bus driver says, “That’s the ugliest baby I’ve ever seen.” In a huff, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. “The bus driver insulted me,” she fumed. The man

THE GIFTS ...

Three sons left home, went out on their own and prospered. Getting back together they discussed gifts they were able to give their elderly mother. The first said, “I built a big house for our mother.” The second said, “I sent her a Mercedes with a driver.” The third smiled and said, “Ha, I got you both beat. Remember how mother loved to read the Bible? And you know that

BEFORE I MARRY SARAH

Patient: “Doctor, before I marry Sarah next Saturday, there’s something I’d like to get off my chest.” Doctor: “What’s that?” Patient: “A tattoo saying ‘I love Alice.’”   (sưu tầm)

RAVISHING GIRL AND 3 MEN

In a train compartment, there are 3 men and a ravishing young girl. The four passengers join in conversation, which very soon turns to the erotic. Then, the young girl proposes, “If each of you will give me $1, I will show you my legs.” The men, charmed by this young girl, all pull a buck out of their wallet, and then the girl pulls up her dress a bit