PINE MANOR COLLEGE – CHESTNUT, MASSACHUSETTS

Pine Manor College là một trường nghệ thuật tự do tư nhân nằm trên một vùng đất hơn 50 mẫu Anh vùng Chestnut Hill của Brookline, Massachussets. Trong hơn 100 Pine Manor đã cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao dựa vào kiến thức và ảnh hưởng bởi nghệ thuật tự do.

Với nền tảng nghệ thuật tự do, sinh viên của Pine Manor bước vào thế giới của nghiên cứu công việc và kĩ năng tư duy, phê phán, điều đó giúp cho sinh viên định hướng đúng vào con đường đi lâu dài mà mình phải lựa chọn.

 

Thông tin chính về trường:

  • Địa điểm : Chestnut Hill, MA
  • Tổng số sinh viên: 500

bodyimage

Pine Minor cung cấp 4 lĩnh vực cốt lõi:

  • Nghiên cứu y tế, khoa học y sinh
  • Giáo dục mầm non
  • Quản trị kinh doanh
  • Xã hội và nhân văn

Yêu cầu đầu vào:

Đại học:

  • Tối thiểu IELTS 6, TOEFL 62

 

Thạc sĩ:

  • Tối thiểu IELTS 6 TOEFL 6.2

Chi phí:

  • Học phí khoảng : 28,000$

 

  • Chi phí sinh hoạt: khoảng 20.000$

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *