học bổng thpt mỹ

Học bổng trị giá $10.000USD tại Trung học North Broward (North Broward, Florida)

Học bổng PTTH Mỹ  *Tổng chi phí cho kỳ học mùa thu 2016/2017: US $45,500 (Giá gốc $55,500) Phí bắt buộc : $ 6.000 Xin lưu ý các khoản phụ thu đã bao gồm đồng phục và bảo hiểm,sách vở, máy tính, điện thoại, đồng phục, đưa đón, các chuyến đi trong lễ Tạ Ơn và kỳ nghỉ xuân. Trị giá học bổng: $10.000 Trường Nội trú Tư thục –