TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA GIÁO DỤC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tóm tắt:

  • Cơ hội việc làm là mục tiêu chính trong giáo dục
  • Thực tế này thể hiện rõ rệt ở mọi quốc gia trên toàn thế giới, tuy nhiên, các chương trình cao đẳng và đại học không phải lúc nào cũng bám sát các yêu cầu của thị trường lao động.
  • Nhiều tổ chức giáo dục đang đổi mới chương trình giảng dạy để phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, thông qua việc tổng hợp một lượng lớn dữ liệu về kết quả tốt nghiệp và yêu cầu sử dụng lao động.

toolkit-connect-icon-d

Đối với nhiều sinh viên và gia đình, giáo dục là con đường dẫn đến cơ hội nghề nghiệp mới để  đi đến một tương lai tốt hơn. Kỳ vọng này là động lực chính về nhu cầu giáo dục ở mọi cấp độ, cũng như việc lựa chọn học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.

Tương tự như vậy, quyền được ở lại làm việc sau khi tốt ngiệp và cơ hội cho người nhập cư cũng được thể hiện là yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định học tập tại nước ngoài.

Các nhân tố chính phản ảnh sự thay đổi cơ bản trong vai trò của các tổ chức giáo dục ngày nay, và kỳ vọng của  phụ huynh và sinh viên vào các tổ chức này. Phát biểu tại Viện Chính sách Giáo dục Đại học vào cuối năm ngoái, Giám đốc OECD tại trường Giáo dục và Kỹ năng Andreas Schleicher, tóm tắt tình hình: “ Hơn ba mươi năm qua, trọng tâm của giáo dục đại học đã thay đổi đáng kể, chủ yếu là để đáp ứng các thay đổi trong tính chất của công việc. Sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao, dẫn đến kết quả các nhà tuyển dụng ưu tiên cho các trường đại học giảng dạy những sinh viên theo chuyên ngành liên quan đến việc làm.”

Điều này cho thấy  trách nhiệm ngày càng tăng cho các tổ chức giáo dục đối với sinh viên tốt nghiệp.  Đây cũng chính là cơ hội để các tổ chức giáo dục quảng bá, thu hút học sinh khi nhấn mạnh vào kết quả làm việc, hỗ trợ học sinh trong quá trình chuyển đổi từ tốt nghiệp đến việc làm thông qua việc theo dõi và báo cáo kết quả tốt nghiệp.

Thực tế này thể hiện rõ rệt trên mọi quốc gia trên toàn thế giới, tuy nhiên, các chương trình cao đẳng và đại học  không phải lúc nào cũng bám sát các yêu cầu của thị trường lao động.

  • Đầu năm nay, các tập đoàn hàng đầu và các công ty sử dụng lao động ở Nga đã đệ đơn kiến nghị với Bộ Giáo dục và Khoa học kêu gọi các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cả nước, và sắp xếp lại  chương trình học tập phục vụ các yêu cầu của nền kinh tế Nga . Sự nghiêm trọng của tình hình được minh họa bằng số liệu thống kê chính thức từ Moscow chỉ ra rằng có đến 51% thanh niên thất nghiệp ở thành phố là sinh viên tốt nghiệp của các tổ chức giáo dục đại học.
  • Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp bị thất nghiệp ở Zimbabwe đã công khai thể hiện trên các đường phố, và vận động trực tuyến, để phản đối việc có quá ít cơ hội làm việc .Bộ trưởng Bộ đại học và giáo dục đại học, Khoa học và Phát triển Công nghệ Jonathan Moyo cho biết rằng, những người biểu tình đều  thiếu các kỹ năng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng và , “Rất nhiều người có trách nhiệm chính trong nền kinh tế của đất nước có những kỹ năng sai.”
  • Một cuộc khảo sát gần đây ở Canada, một trong ba nhà tuyển dụng cảm thấy rằng các trường đại học cần phải chuẩn bị kỹ hơn cho các sinh viên trước khi tốt nghiệp để phù hợp với tính chất công việc, đặc biệt liên quan đến cái gọi là “kỹ năng mềm”, chẳng hạn như giao tiếp, viết, và tư duy chiến lược.
  • Thậm chí ấn tượng hơn, một phân tích năm 2015 bởi công ty tư vấn EY ước tính rằng có đến 75%sinh viên tốt nghiệp đại học của Ấn Độ không được xem xét tuyển dụng

Vấn đề cần thiết nhất là phải minh bạch hơn đối với những báo cáo kết quả việc làm tại các tổ chức giáo dục. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết chặt chẽ giữa chương trình giáo dục và kỹ năng trong nhu cầu tuyển dụng của nền kinh tế. Và bây giờ, một dịch vụ mới đã nổi lên trong những năm gần đây nhằm mục đích cung cấp cho các tổ chức giáo dục những thông tin về yêu cầu mới trong thị trường lao động, cũng như kết quả làm việc của sinh viên tốt nghiệp, để từ đó thay đổi nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nền kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *