HỌC BỔNG 20% HỌC PHÍ

📣📣📣 HỌC BỔNG 20% HỌC PHÍ

📣 Dành riêng cho kì nhập học tháng 2 – 2020, JMC Academy sẽ có học bổng 20% học phí cho tất cả sinh viên quốc tế bắt đầu học Master of Creative Industries (MCI) ở các học sở ở Sydney, Melbourne hoặc Brisbane.

📣 Giảm học phí sẽ được áp dụng mỗi trimester. Việc tiếp tục học bổng phụ thuộc vào sinh viên có hoàn thành trimester trước hay không. Không áp dụng thêm khoản giảm học phí nào.

❗️ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

Học bổng áp dụng cho bất kì đơn MCI hợp lệ nhận được trước ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Sinh viên phải bắt đầu học vào tháng 2 2020. Sinh viên phải có mặt tại học sở để tham gia tuần chuẩn bị vào ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Yêu cầu đầu vào học thuật và tiếng Anh vẫn áp dụng như thường.

❗️YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

Bằng đại học được công nhận (hoặc cao hơn) trong ngành học liên quan*

IELTS 6.5 (không thành phần nào dưới 6.0)

❗️PHỎNG VẤN:

Sinh viên không có bằng đại học liên quan vẫn có thể được chấp nhận dựa trên các chứng chỉ khác và/hoặc kinh nghiệm trong ngành công nghiệp.

* Ngành học liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn chỉ trong đây: music and sound production, arts management, film/television, graphic and design studies,visual arts, interactive and visual design, animation and game design, creative writing, new media, communication and media studies.

Upcoming intake dates:
2019
23rd September
2020
10th February
1st June


Vui lòng xin liên hệ:

🔑 Du học Chìa Khóa Vàng

🚪 P402, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

☎️ 024 3 9449168 | Hotline: 090 344 7016

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top