1D29CEC7 5CC2 4C13 872A FAE820EF148B

Lựa chọn du học tại trường EU Business School (phân viện Munich)

🎈Lần đầu tiên, chúng tôi sẽ DÀNH TẶNG một khóa học tiếng Đức cơ bản trình độ A1 dành cho tất cả các bạn sinh viên đăng ký nhập học tại EU Business school- phân viện Munich trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 cho kỳ nhập học mùa thu năm 2019. 🎈Để được tham …

Lựa chọn du học tại trường EU Business School (phân viện Munich) Read More »