fashionschool

Một số trường nghệ thuật Ý tốt nhất.

Trường nghệ thuật – ISTITUTO MARANGONI Trường thiết kế, nghệ thuật lâu đời nhất ở Ý – thành lập từ năm 1935 Hiện các cơ sở đào tạo đặt tại: Ý (Milan), Pháp (Paris), Anh (London) và UAE (Dubai), Trung Quốc (Shanghai, Shenzhen), Mỹ (Miami), Ấn Độ (Mumbai).  Chương trình đào tạo đa dạng cho …

Một số trường nghệ thuật Ý tốt nhất. Read More »