cashmerehighschool

Trường phổ thông ở New Zealand – Cashmere High School

Trường phổ thông ở New Zealand – Cashmere là trường trung học công lập cả nam và nữ hiện có 2200 học sinh địa phương và 75 học sinh quốc tế theo học. Trường nằm ở Christchurch, cửa ngõ vào đảo South Island của NZ.  Chương trình học tập tại trường phổ thông ở New …

Trường phổ thông ở New Zealand – Cashmere High School Read More »