Phổ thông Trung học

👉TẠI SAO LẠI CHỌN THÀNH PHỐ PERTH? ✅Lớn thứ 4 trên cả nước ÚC và là thủ đô của Tây ÚC ✅Xếp thứ 22 trong bảng xếp hạng những thành

Taylors College được thành lập ở Melbourne, Úc vào năm 1920. Trường có 4 chi nhánh ở Melbourne, Sydney, Perth và Auckland. Taylors College là một trong 13 trường giảng

SYDNEY : Khám phá Sydney, thực hàng tiếng anh, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình quần chúng, sẵn sàng cho tương lai!

Nhiều học bổng hấp dẫn tới 50% từ trường Eynesbury bang South Australia cho năm 2017