du học New Zealand

TẠI SAO CHỌN Du học new zealand

Dẫn đầu thế giới về chỉ số giáo dục tương lai

Một trong những nơi đáng sinh sống.

Học bổng đa dạng từ 30 - 100%

Cơ hội làm việc 20h/tuần

YÊU CẦU đầu vào

 • THPT (lớp 7-11)  tiếng Anh giao tiếp cơ bản để có thể nộp hồ sơ xin thư mời nhập học..
 • Dự bị đại học: IELTS 5.0 - 5.5
 • Chương trình đại học : tốt nghiệp THPT và IELTS 6.0-6.5.
 • Chương trình thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học, có vài năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ IELTS 6.5

du học New Zealand

HỌC PHÍ DU HỌC new zealand

du học New Zealand
 • Chương trình trung học: 13000-16000 NZD ( trường công) | 18000-26000 NZD (trường tư)
 • Chương trình tiếng Anh: 200-300 NZD/tuần
 • Chương trình cao đẳng 10.000 - 18.000 NZD/năm
 • Chương trình đại học: 26.000 - 37.000 NZD/năm
 • Chương tình thạc sĩ: 27.000 - 40.000 NZD/ năm

CHI PHÍ DU HỌC new zealand

 • Nhà ở: 7.000 - 12.000 NZD/năm
 • Ăn uống: khoảng 65 NZD/tuần
 • Chi phí đi lại rơi vào khoảng 150 NZD/ tháng
 • Mạng internet: 85 NZD/ tháng

 • Điện, nước, gas: 135 NZD (2 triệu đồng)/ tháng
du học New Zealand
Scroll to Top