CẦN CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN HỌC NGÔN NGỮ

Ngoài Tiếng Anh, đâu là ngôn ngữ bạn nên cân nhắc học để không bị lạc hậu trong những năm tới 🎯 🎯 🎯
Khi Tiếng Anh đã trở nên quá phổ biển, việc biết thêm một ngoại ngữ mới sẽ khiến bạn trở nên khác biệt và mở ra nhiều cơ hội công việc tốt hơn.

Dưới đây là những infographic đánh giá các ngôn ngữ tiềm năng bạn có thể cân nhắc theo học dựa trên các tiêu chí khác nhau. Nếu bạn mong muốn có cơ hội làm việc tốt hơn, hãy chú ý đến phần khả năng tuyển dụng và lời mời công việc. Muốn học một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi hãy cân nhắc theo phần độ phổ biến và ngôn ngữ chính. Còn nếu muốn tìm kiếm sự thú vị và thử thách bản thân, có thể chọn học một ngoại ngữ mới dựa theo độ khó.

💼 💼 6 hạng mục được đưa ra để đánh giá:

🎯 🎯 Khả năng tuyển dụng: tính theo tỷ lệ % lời mời công việc trên số lượng người sử dụng ngôn ngữ.

🎯 🎯 Sức hấp dẫn: Dựa vào lời đánh giá của người học ngôn theo bảng khảo sát tại thetopten.

🎯 🎯 Độ khó: Dựa vào bảng tổng kết của thecultureist.

🎯 🎯 Độ phổ biến: được tính theo số % người dân tại Châu Âu sử dụng thành thạo.

🎯 🎯 Ngôn ngữ chính: số quốc gia sử dụng thứ tiếng này làm ngôn ngữ chính thức.

🎯 🎯 Lời mời công việc: Tổng kết % công việc liên quan đến ngôn ngữ này hiện còn tuyển dụng trên website Europe Language Jobs (Việc làm liên quan đến ngôn ngữ tại Châu Âu).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *