Chương trình Cử nhân tại Đại học Slippery Rock

3999034339_4ff1e8fb5e
Đại học Slippery Rock, được thành lập vào năm 1889 bởi các công dân hạt Slippery Rock, là trường đại học công lập nội trú đầu tiên của khu vực. Trường được gây dựng từ nền tảng vốn là trường đào tạo giáo viên và được biết đến với sự cam kết về phát triển trí tuệ, khả năng lãnh đạo và trách nhiệm cộng đồng. Ngày nay, Slippery Rock là một trường đại học đào tạo toàn diện, giảng dạy nhiều chương trình Cử nhân và những chương trình sau đại học được lựa chọn cẩn thận.

Xem thêm: học bổng Anh quốc

HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀO NĂM NHẤT ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2015-2016
CHI PHÍ TỪ TRƯỜNG:
Học phí cho sinh viên quốc tế $14,049
Phòng ở & tiền ăn $9,794
Các phí khác (hoạt động sinh viên, học thuật nâng cao, dịch vụ sức khỏe, công nghệ, xây dựng trường) $2,821
Phí định hướng (chỉ trong kỳ học đầu tiên) $26,754
Tổng phụ $26,754
Giảm học phí cho sinh viên ngoại bang -$3,500
Học bổng cho Đa dạng Toàn cầu & Thành tích Học tập từ Hiệu trưởng* -$1,500
Tổng cộng $21,754

CHI PHÍ KHÁC
Sách và dụng cụ học tập (ước lượng) $800
Phí sinh hoạt $1,700
Bảo hiểm sức khỏe $1,900
Tổng cộng $4,400

TỔNG CHI PHÍ: $26,154

*Sinh viên cần có điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn để giành học bổng từ Hiệu trưởng. Học bổng này cũng được áp dụng cho sinh viên đại điểm trung bình cao trong thời gian học tại Đại học Slippery Rock.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
Sinh viên có thể nộp một trong các chứng nhận ngoại ngữ sau:

TOEFL: Sinh viên cần ít nhất:
Bài thi TOEFL trên giấy: 500 điểm
Bài thi TOEFL trên máy tính: 173 điểm
Bài thi TOEFL qua mạng Internet: 61 điểm
Bài thi viết tiếng Anh (Test of Written English) là không bắt buộc, nhưng học sinh được khuyến khích nên làm bài thi này.

IELTS: Từ 6.0 trở lên

Bảng điểm chính thức từ trường dạy tiếng Anh tại Mỹ: Từ 112 trở lên

Xem thêm thông tin về trường tại: http://www.sru.edu/index/pages/home.aspx

Xem thêm: học bổng đại học Mỹ

RelatedPost

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *