DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC NĂM 2019 CỦA AMERIGO

AMERIGO BOCA RATON

SAINT JOHN PAUL II ACADEMY

Năm thành lập: 1980.

Thành phố: Boca Raton, FL.

Tổng số học sinh: 425.

Học thuật: 39 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Nghệ thuật, chương trình liên kết đại học Lynn University & St Thomas University; 1:1 i-Pad.

Hoạt động ngoại khóa: 14 môn thể thao, 19 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: University  of Pennsylvania, University of Notre Dame, Dartmouth College …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: mô hình căn hộ cao cấp.

 

AMERIGO CHICAGO

MARIAN CATHOLIC HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1958.

Thành phố: Chicago, IL.

Tổng số học sinh: 1,000.

Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence; Top 50 Award National Catholic Education Honor Roll.

Học thuật: 100 + môn, 49 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, chương trình kỹ sư 4 năm, chương trình chuyên sâu về nghệ thuật, kinh doanh, thể thao, 1:1 i-Pad.

Hoạt động ngoại khóa: 25 môn thể thao, 47 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Haward University, University of Chicago, MIT, Yale University, Duke University …

Kỳ nhập học:Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: mô hình nhà phố trong khu dân cư biệt lập.

AMERIGO CHICAGO NORTH SHORE

CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1962.

Tổng số học sinh: 1,200.

Giải thưởng: 4 lần được Blue Ribbon School of Excellence

Học thuật: 100 + môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: 1:1 Chromebook, STEM, Business & Entrepreneur; Liên kết tín chỉ ĐH với Loyola University & University of Iowa.

Hoạt động ngoại khóa: 22 môn thể thao, 40 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Haward University,  Princeton University, Purdue University, Northwestern  University, University of Michigan,  …

AMERIGO HOUSTON

ST PIUX X HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1956.

Thành phố: Houston, Texas.

Tổng số học sinh: 573.

Học thuật: 30 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: Chương trình đào tạo chuyên sâu về Engineering với ĐH Texas.

Hoạt động ngoại khóa: 21môn thể thao, 25 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Northwestern University, Purdue University, Dartmouth College, Cornell University …

 

AMERIGO   LEXINGTON

LEXINGTON HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1951.

Thành phố: Lexington, KY.

Tổng số học sinh: 845.

Học thuật: 49 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Chương trình chuyên sâu về Mỹ thuật, Toán, Khoa học & Công nghệ, Học viện Hàng không & Không gian.

Hoạt động ngoại khóa: 20 môn thể thao, 30 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Haward University, Columbia University, Duke University, John Hopkins University …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: mô hình căn hộ cao cấp.

MARY QUEEN MIDDLE SCHOOL

Lớp: 6 – 8

Năm thành lập: 1962

Thành phố: Lexington, KY.

Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence

Đặc điểm  nổi bật: Khoa học – Công nghệ, 1:1 i-Pad; Sân vườn đẹp nhất Kentucky.

Hoạt động ngoại khóa: 7 môn thể thao, 7 CLB.

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: mô hình căn hộ cao cấp.

AMERIGO LOS ANGELES

BISHOP MONTGOMERY HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1957.

Thành phố: Los Angeles, CA.

Tổng số học sinh: 900.

Học thuật: 33 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Robotics, Y khoa thể thao, Chương trình thực tập về Kỹ thuật và Kiến trúc; 1:1 Chromebook.

Hoạt động ngoại khóa: 42 môn thể thao, 30 + CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Cornell University, Haward University, Yale University, Boston  College, Columbia University …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: mô hình căn hộ cao cấp.

AMERIGO MARYLAND

ARCHBISHOP CURLEY HIGH SCHOOL

(Trường Nam sinh)

Năm thành lập: 1961.

Thành phố: Baltimore, MD.

Tổng số học sinh: 550.

Học thuật: 90 + môn học, 27 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Nghệ thuật, Cơ hội thực tập về Luật, Kinh doanh, Y khoa; 1:1 i-Pad.

Hoạt động ngoại khóa: 14 môn thể thao, 40 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Columbia University, Northwestern University, Brown College …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: trong khuôn viên Trường ĐH.

 

MERCY HIGH SCHOOL (Trường Nữ sinh)

Năm thành lập: 1960.

Thành phố: Baltimore, MD.

Tổng số học sinh: 350.

Học thuật: 31 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Nghệ thuật, Chương trình chuyên sâu về Y khoa, Công nghệ, Nghiên cứu Y sinh học, Cơ hội thực tập; 1:1 i-Pad.

Hoạt động ngoại khóa: 14 môn thể thao, 40 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: John Hopkins University, Purdue University, Duke University …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: trong khuôn viên Trường ĐH.

 

 

AMERIGO NAPA VALLEY

JUSTIN STENA HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1966.

Thành phố: Napa Valley, CA.

Tổng số học sinh: 560.

Học thuật: 33 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Robotics, Film & Media, Performing Arts, Sports Medicine.

Hoạt động ngoại khóa: 45 đội nhóm thể thao, 40 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Standford University, Haward University, MIT, University of Pennsylvania …

Kỳ nhập học: Mùa xuân (Tháng 1) và Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: trong khuôn viên Trường.

 

AMERIGO NEW JERSEY

RED BANK CATHOLIC HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1880S

Thành phố: Red Bank, New Jersey.

Tổng số học sinh: 790.

Học thuật: 160 + môn học, 47 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: Liên kết Tín chỉ với Seton Hall University.

Cơ hội thực tập về Y tế, Tuyền thông?Báo chí, Thời trang, Luật, Marketing/Kế toán, Kỹ thuật, Ẩm thực, …

Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao, 60 + CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Haward University, Duke University, Yale Universty, …

 

AMERIGO SAN DIEGO

MATER DEI CATHOLIC HIGH SCHOOL

Năm thành lập: 1960.

Thành phố: San Diego, CA.

Tổng số học sinh: 690.

Học thuật: 26 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Học viện Khoa học: Cơ hội thực tập và được hướng dẫn bởi các tiến sỹ và nhà khoa học từ ĐH UCSG, USG, NASA.

Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Columbia University, Cornell University, Brown University, UC Berkeley …

 

AMERIGO TWIN CITIES

CRETIN-DERHAM HALL

Năm thành lập: 1871

Thành phố: Twin Cities, MN.

Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence

Tổng số học sinh: 1030.

Học thuật: 47 môn AP & Honors.

Chương trình nổi bật: STEM, Nghệ thuật, Leadership Academy; 1:1 i-Pad, Chương trình liên kết chuyển đổi tín chỉ ĐH.

Hoạt động ngoại khóa: 41 đội thể thao, 39 CLB.

Trường ĐH học sinh được nhận vào: Yale University, University of California – Berkeley, University of Chicago, …

Kỳ nhập học: Mùa Thu (Tháng 8)

Khu nội trú: trong khuôn viên Trường ĐH.

 

 

 

 

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *