Học bổng năm 2015

images (5)
Chương trình North America (USA+ Canada)

Chicago- Maine –New York – Philadelphia- Virginia – Vermont

1- Học bổng chương trình Đại Học Năm 1: trị giá từ $5,000- 10,000 USD tại:
– James Madison University
– Roosevelt University
– University of Maine
Điều kiện áp dụng:
 Có kết quả học tập tốt, tối thiểu phải thoả mãn điều kiện đầu
vào.
 Nộp đơn xin học bổng và nộp ngay sau khi có thư mời học.
 Học bổng có giới hạn và sẽ được xét ưu tiên cho những học sinh
nộp đơn xin học bổng sớm.
 Học bổng có hiệu lực sau 2 tuần được thông báo và sinh viên sẽ
được yêu cầu đóng đặt cọc để lấy I-20.
2- Học bổng trị giá $ 40,000* (xét tự động, không
hạn chế) cho 4 năm học Đại học tại:
– Widener University
– University of Vermont
3- Học bổng trị giá tối đa 18.000 USD cho sinh viên
Việt Nam học Đại học tại Long Island University
(không hạn chế và được xét tự động)
Yêu cầu:
GPA lớp 12: 9.0 trở lên và IELTS hoặc tương đương 7.5:
18.000 USD
GPA lớp 12: 8.5 trở lên và IELTS hoặc tương đương 7.0:
12.000 USD
GPA lớp 12: 8.0 trở lên và IELTS hoặc tương đương 6.5:
10.000 USD
Sinh viên đăng kí Thạc sỹ được offer 3.500 USD học bổng
với GPA Đại học 3.5/40 và TOEFL 90/IELTS 7.0
(*) Học bổng năm 2,3,4 sẽ được quyết định dựa vào kết quả
học tập năm thứ 1 của sinh viên.
Lưu ý:
Các học bổng này không được áp dụng song song và đồng thời
và được cập nhật thường xuyên, có thể thay đổi, chính xác tại
thời điểm in ấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CHÌA KHÓA VÀNG
Tầng 4, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: 04.39449168 Fax: 04.39449166
Email: info@gkedu.vn
Website: www.gkedu.vn

Xem thêm:

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *